Цени

Особено внимание фирмата отделя на консултанската и внедрителска дейност. Обучението се разглежда, като неразделна част от общия имидж на интегрираната система. По време на внедряването се дават препоръки за начина на структуриране на сметкоплана на предприятието, воденето на счетоводните сметки и счетоводните записвания, оптимизира се документооборота, проектират се нови първични документи и печатни изходи.

Внедряването и поддръжката се извършва от висококвалифицирани специалисти на фирмата и дистрибутори, запознати с нормативната база, счетоводните стандарти и проблемите на счетоводната отчетност. Развит е абонаментния принцип за поддръжане на системата. ИКОСОФТ традиционно организира проблемно ориентирани семинари, на които се представят квлифицирани лектори. На новите клиенти се предлага обучение с и без откъсване от работа.

При закупуване на програмата, клиента може да заплати само стойността на модулите или да поиска и внедряване. При желание за внедряване стойността се договаря допълнително и зависи от броя закупени модули. Внедряването се изпълнява съвместно. Започва със структуриране на сметкоплана и номенклатурите, настройка на модулите, генериране на първичните документи в тях, печатните изходи и т.н., и завършва с получаване на първа вярна оборотна ведомост – баланс, ОПР, Паричен поток. Продължителността на внедряването е до три месеца от датата на започване.

След внедряване на системата и изтичането на гаранционния сервиз, по избор на клиента се предлагат:
– Гаранционен абонаментен сервиз В рамките на този сервиз се предлага безплатни консултации от наши специалисти, отдалечен сервиз или сервиз на място, според възникналия проблем. Предоставят се или се инсталират нови версии(на място или от разстояние) на ТОРНАДО.
– Сервиз на час Всички изброени по горе услуги могат да се предоставят и на почасово заплащане – повикване при необходимост. В този случай новите версии на програмата се заплащат допълнително.