Download

support.exe Програма за дистанционна поддръжка.

phonetic.zip Фонетична клавиатурна подредба за Windows.

bds.zip БДС клавиатурна подредба за Windows.