Интегрирана система за управление на бизнеса ТОРНАДО АСИСТЕНТ

ЦЕНОВА ЛИСТА
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА ТОРНАДО АСИСТЕНТ

Еднофирмен вариант
ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО 600 EUR
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 200 EUR
РЕАЛИЗАЦИЯ 200 EUR
КАСА 200 EUR
За клиенти използващи ТОРНАДО версия WINDOWS – 20% отстъпка

 

Многофирмен вариант за собственици на повече от една фирми
ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО 600 EUR
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 200 EUR
РЕАЛИЗАЦИЯ 200 EUR
КАСА 200 EUR
За всяка следваща фирма след първата се заплаща 50% от стойността на закупените модули

 

Многофирмен вариант за счетоводни къщи
ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО 600 EUR
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 200 EUR
РЕАЛИЗАЦИЯ 200 EUR
КАСА 200 EUR
Цените включват лиценз за десет фирми. За всяка следваща фирма след десетата се заплаща 10% от стойността на закупените модули

 

Други модули
ВРЪЗКА С ДРУГИ ПРОГРАМИ 300 EUR

 

Сервиз
АБОНАМЕНТЕН СЕРВИЗ
модул Счетоводство и Основни средства по договаряне
всички останали модули по договаряне
СЕРВИЗ при клиента по договаряне
СЕРВИЗ дистанционен (по телефон, през интернет) по договаряне
ОБУЧЕНИЕ по договаряне
Цените са на започнат час

Забележки:
* Цените са в сила от 01.01.2021.
* Цените са без ДДС.
* Цените са до 5 работни станции. За всяка следваща мрежова станция се заплаща 30% от цената на закупените за първата работна станция модули.
* Цените на внедряването се договарят допълнително, в зависимост от сложността и обема на документооборота. Внедряването е възможно да се договаря на час.
* ИКО-СОФТ си запазва правото за корекция на цените без предизвестие.