Продукти

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА
FinSchetИнгегрираната система за управление на бизнеса е предназначена да обслужва воденето на счетоводство на фирми от всички области на икономиката. Тя предостява всички необходими средства за въвеждане на информацията от първичните счетоводни документи, нейната обработка и използването и за генериране на всички необходими счетоводни справки и мениджърски отчети, които да помогнат за още по-доброто управление на фирмените ресурси. Детайлен преглед …

 

СОФТУЕР ЗА ТЪРГОВИЯ С ГОРИВА
TradeСофтуерът за търговия с горива е предназначен да обхване ежедневната дейност на фирмите занимаващи се с търговия на едро с горива и петролни продукти. Интерфейсът на програмата е изцяло подчинен на бързия и лесен начин за въвеждане на данни и извеждане на справки за получаване на навременна и всеобхватна информация с цел вземане на управленски решения. Детайлен преглед …