Софтуер за търговия с горива ТОРНАДО TRADE

ЦЕНОВА ЛИСТА
СОФТУЕР ЗА ТЪРГОВИЯ С ГОРИВА ТОРНАДО TRADE

ТОРНАДО TRADE 2000 лв

 

Абонаментен сервиз
Basic Безплатна сервизна помощ и консултации по телефон и дистанционно по интернет
Безплатни нови версии на продукта
Без деклариране на стойност на експедициите (работа в режим данъчен склад)
45 лв. / месец
Pro Безплатна сервизна помощ и консултации по телефон и дистанционно по интернет
Безплатни нови версии на продукта
С деклариране на стойност на експедициите
90 лв. / месец

1. Цените са в сила от 01.01.2021
2. Цените са без ДДС.
3. Минималният срок на договора за сервиз е 1 /една/ календарна година.

Без договор за абонаментен сервиз
Платена сервизна помощ и консултации по телефон и дистанционно по интернет 90 лв. / започнат час
Платени нови версии на продукта в зависимост от промените

1. Цените са в сила от 01.01.2021
2. Цените са без ДДС.