Семинар ИКОСОФТ 2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА!

Фирма ИКОСОФТ организира семинар на тема:

ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 201Г.

Семинарът ще се проведе на 28 януари 2019 г., в гр.Бургас в сградата на МОРСКО КАЗИНО, зала ГЕОРГИ БАЕВ. Събитието e с продължителност от 8,30 до 15,00 часа, като ще бъдат засегнати всички актуални изменения, обнародвани в Държавен вестник и проекти внесени в Народното събрание, които са известни до датата на семинара.

Лектори:

РУМЯНА СТАНЧЕВА

Експерт по социално осигуряване

теми:

1. Определяне на осигурителния доход за социално и здравно осигуряване през 2019 г.

2. Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с краткосрочното осигуряване от 01.01.2019 г.

3. Промени в КСО, свързани с осигурителните права на осигурените лица, в сила от 01.07.2018 г. И 01.01.2019 г.

4. Актуални въпроси по социалното и здравното осигуряване.

5. Промени при сумираното изчисляване на работното време след измененията в Наредбата за работното време, почивките и отпуските от м.Юли на 2018 г.

МАЛИНА ПАНАЙОТОВА

Началник отдел в ЦУ на НАП София

теми:

1. Нови моменти през 2019 г. и практически казуси при подаване и прием на данни с Декларация обр.1 и Декларация обр.6 към НАП.

2. Уведомления за трудови договори – нови моменти и практически казуси.

3. Здравноосигурителен статус на лицата – основни моменти и проблеми.

4. Електронни услуги на НАП – какво е новото и как да ги използваме рационално.

Такса за участие в семинара:

  • 100 лв. за търговски фирми и дружества.

  • 90 лв. за бюджетни организации /училища и детски градини/

Цената е без включено ДДС. В цената са включени кафе пауза и материали.

При заплащане таксата на семинара до 21.12.2018 г. получавате 5% отстъпка от стойността на фактурата /без ДДС/.

Таксата за участие може да внесете по банкова сметка на ИКОСОФТ ООД: BG83IORT73781000716001, SWIFT:IORTBGSF при ИНВЕСТБАНК АД, КЛОН БУРГАС

Фактура ще Ви бъде издадена след направено плащане.

Участието в семинара става срещу предварителна заявка, изпратена по e-mail ikosoft@digicom.bg до 25.01.2019 г.

Телефони за връзка: 056/841851 ; 056/825371; 0887/013741; 0877/749899