Семинар ИКОСОФТ 2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА!

Фирма ИКОСОФТ организира семинар на тема:

ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 201Г.

Семинарът ще се проведе на 28 януари 2019 г., в гр.Бургас в сградата на МОРСКО КАЗИНО, зала ГЕОРГИ БАЕВ. Събитието e с продължителност от 8,30 до 15,00 часа, като ще бъдат засегнати всички актуални изменения, обнародвани в Държавен вестник и проекти внесени в Народното събрание, които са известни до датата на семинара.

Лектори:

РУМЯНА СТАНЧЕВА

Експерт по социално осигуряване

теми:

1. Определяне на осигурителния доход за социално и здравно осигуряване през 2019 г.

2. Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с краткосрочното осигуряване от 01.01.2019 г.

3. Промени в КСО, свързани с осигурителните права на осигурените лица, в сила от 01.07.2018 г. И 01.01.2019 г.

4. Актуални въпроси по социалното и здравното осигуряване.

5. Промени при сумираното изчисляване на работното време след измененията в Наредбата за работното време, почивките и отпуските от м.Юли на 2018 г.

МАЛИНА ПАНАЙОТОВА

Началник отдел в ЦУ на НАП София

теми:

1. Нови моменти през 2019 г. и практически казуси при подаване и прием на данни с Декларация обр.1 и Декларация обр.6 към НАП.

2. Уведомления за трудови договори – нови моменти и практически казуси.

3. Здравноосигурителен статус на лицата – основни моменти и проблеми.

4. Електронни услуги на НАП – какво е новото и как да ги използваме рационално.

Такса за участие в семинара:

  • 100 лв. за търговски фирми и дружества.

  • 90 лв. за бюджетни организации /училища и детски градини/

Цената е без включено ДДС. В цената са включени кафе пауза и материали.

При заплащане таксата на семинара до 21.12.2018 г. получавате 5% отстъпка от стойността на фактурата /без ДДС/.

Таксата за участие може да внесете по банкова сметка на ИКОСОФТ ООД: BG83IORT73781000716001, SWIFT:IORTBGSF при ИНВЕСТБАНК АД, КЛОН БУРГАС

Фактура ще Ви бъде издадена след направено плащане.

Участието в семинара става срещу предварителна заявка, изпратена по e-mail ikosoft@digicom.bg до 25.01.2019 г.

Телефони за връзка: 056/841851 ; 056/825371; 0887/013741; 0877/749899

Семинар ИКОСОФТ 2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА!
Фирма ИКОСОФТ организира семинар на тема:
ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018 година

Семинарът ще се проведе на 15 януари 2018 г., в гр.Бургас в сградата на ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ, ЗАЛА КОМПАС. Събитието e с продължителност от 9,00 до 16,00 часа, като ще бъдат засегнати всички актуални изменения, обнародвани в Държавен вестник и проекти внесени в Народното събрание, които са известни до датата на семинара.

Лектори:
РУМЯНА СТАНЧЕВА
Експерт по социално осигуряване
теми:
1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
2. Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с:
размерите на осигурителните вноски;
определянето на месечния осигурителен доход;
зачитането на осигурителния стаж на самоосигуряващите се лица;
3. Промени в КСО, свързани с осигурителните права на осигурените лица.
4. Други изменения в КСО, свързани с краткосрочното осигуряване.
5. Промени в другите нормативни актове, свързани със социалното осигуряване.
6. Актуални въпроси по здравното осигуряване.

МАЛИНА ПАНАЙОТОВА
Началник отдел в ЦУ на НАП София
теми:
1. Нови моменти през 2018 г. и практически казуси при подаване и прием на данни с Декларация обр.1 и Декларация обр.6 към НАП.
2. Трудови договори и уведомления – практически казуси – логика и корекция на данните.
3. Формиране на здравноосигурителния статус на лицата – основни моменти и проблеми.
4. Електронни услуги на НАП.

Такса за участие в семинара:
100 лв. за търговски фирми и дружества.
90 лв. за бюджетни организации /училища и детски градини/

Цената е без включено ДДС. В цената са включени кафе пауза и материали.
При заплащане таксата на семинара до 15.12.2017 г. получавате 5% отстъпка от стойността на фактурата /без ДДС/.
Таксата за участие може да внесете по банкова сметка на ИКОСОФТ ООД: BG83IORT73781000716001, SWIFT:IORTBGSF при ИНВЕСТБАНК АД, КЛОН БУРГАС

Участието в семинара става срещу предварителна заявка, изпратена по e-mail ikosoft@digicom.bg до 14.01.2018 г.

Семинар ИКОСОФТ 2016

На 22 януари 2016 г., от 9.00 часа в гр. Бургас, в сградата на ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ, ЗАЛА КОМПАС, ИКОСОФТ организира семинар за специалистите по труда и икономическите звена на фирми и организации от всички сфери на икономиката на тема „ПРОМЕНИ И ОСОБЕНОСТИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНАТА ПРОГРАМА
От 8.15 до 9.00 ч. – регистрация на участниците в семинара.
От 9.00 ч. – лекции на тема „НАРЕДБА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДОО В СИЛА ОТ 01.01.2016 ГОДИНА“. Електронно подаване на документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство в НОИ от 1 януари 2016 г., регистрация в НОИ на задължените лица за предоставяне документи за изплащане на обезщетенията като потребители на уеб услугите на НОИ; Документи, които от 1 януари 2016 г. осигурените лица ще попълват и представят на осигурителя за изплащане на парични обезщетения;
От 10.30 до 11.00 – КАФЕ ПАУЗА
От 11.00 – лекции на тема „Документи, които осигурителите ще представят в териториалните поделения на НОИ за изплащане на парични обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване“ – особености при попълване на данните, ред и срокове за подаване на документите в НОИ, и възможности за заличаване и корекция на подадените данни; Упълномощаване на друго лице за подаването на документите към НОИ.
От 12.30 до 13.30 – ОБЕДНА ПОЧИВКА
От 13.30 до 17.00 – лекции на тема: 1. „ПРОМЕНИ В КСО В СИЛА ОТ 17.07.2015 ГОДИНА И 15.08.2015 ГОДИНА“ – Осигуряване при еднодневни трудови договори и подаване на данни с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”; Промени в допълнителното задължително пенсионно осигуряване и други. 2. „НОВИТЕ МОМЕНТИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В СИЛА ОТ 2015 ГОДИНА“ – Промени, свързани с правилата за ползване на платения годишен отпуск; Промени, свързани с прекратяване на трудовия договор; Промени, свързани с новия еднодневен трудов договор по чл.114 а от КТ; Промени, свързани със задължението на работодателя относно водене на трудово досие на работника и служителя. Други.
ДИСКУСИИ ПО ТЕМАТА И ДРУГИ ВЪПРОСИ

Лектор – Красимира Атанасова, Главен Юрисконсулт към ЦУ на НОИ

Таксата за участие в семинара е 70 лева с включен ДДС, като за всеки втори участник е 60 лева с включен ДДС. При заплащане на сумата до 31.12.2015 г. цената е с отстъпка – 60 лв за първи и 50 лв. за втори участник!!! В цената са включени кафе пауза и материали.

Таксата за участие можете да внесете:
– по банкова сметка на ИКОСОФТ ООД
IBAN BG83IORT73781000716001
BIC IORTBGSF ПРИ ИНВЕСТБАНК АД, КЛОН БУРГАС
– или в брой при регистрацията.

Участието в семинара става срещу предварителна заявка направена до 21.01.2016г. на:
– телефони: 056/841851 ; 056/825371; 0887/013741; 0879/037580
– или e-mail: ikosoft@digicom.bg; office@ikosoft.bg;

За участие в семинара може да поканите и други Ваши колеги и специалисти. На участниците в семинара ще бъдат издадени данъчни фактури.