Семинар ИКОСОФТ 2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА!
Фирма ИКОСОФТ организира семинар на тема:
ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018 година

Семинарът ще се проведе на 15 януари 2018 г., в гр.Бургас в сградата на ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ, ЗАЛА КОМПАС. Събитието e с продължителност от 9,00 до 16,00 часа, като ще бъдат засегнати всички актуални изменения, обнародвани в Държавен вестник и проекти внесени в Народното събрание, които са известни до датата на семинара.

Лектори:
РУМЯНА СТАНЧЕВА
Експерт по социално осигуряване
теми:
1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
2. Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с:
размерите на осигурителните вноски;
определянето на месечния осигурителен доход;
зачитането на осигурителния стаж на самоосигуряващите се лица;
3. Промени в КСО, свързани с осигурителните права на осигурените лица.
4. Други изменения в КСО, свързани с краткосрочното осигуряване.
5. Промени в другите нормативни актове, свързани със социалното осигуряване.
6. Актуални въпроси по здравното осигуряване.

МАЛИНА ПАНАЙОТОВА
Началник отдел в ЦУ на НАП София
теми:
1. Нови моменти през 2018 г. и практически казуси при подаване и прием на данни с Декларация обр.1 и Декларация обр.6 към НАП.
2. Трудови договори и уведомления – практически казуси – логика и корекция на данните.
3. Формиране на здравноосигурителния статус на лицата – основни моменти и проблеми.
4. Електронни услуги на НАП.

Такса за участие в семинара:
100 лв. за търговски фирми и дружества.
90 лв. за бюджетни организации /училища и детски градини/

Цената е без включено ДДС. В цената са включени кафе пауза и материали.
При заплащане таксата на семинара до 15.12.2017 г. получавате 5% отстъпка от стойността на фактурата /без ДДС/.
Таксата за участие може да внесете по банкова сметка на ИКОСОФТ ООД: BG83IORT73781000716001, SWIFT:IORTBGSF при ИНВЕСТБАНК АД, КЛОН БУРГАС

Участието в семинара става срещу предварителна заявка, изпратена по e-mail ikosoft@digicom.bg до 14.01.2018 г.