Версия ТОРНАДО Асистент ДДС

Започна предлагането на новите версии на ИСУБ ТОРНАДО и ИСУБ ТОРНАДО Асистент. В тях са отразени всички нормативни промени, съгласно влезлите в сила от 01.01.2014 г. изменения в ЗДДС и ППЗДДС, свързани с въвеждането на специален режим за касова отчетност на ДДС, механизъм за обратно начисляване за доставки със зърнени и технически култури, както и новия формат на справка декларация и дневници по ДДС.
Новата версия на ИСУБ ТОРНАДО включва:
– поддържане на новите типове документи свързани с режима за касова отчетност
– поддържане на нови видове сделки, свързани с начисляване на ДДС по чл.163а ЗДДС
– поддържане на новия формат на декларация и дневници за ДДС
Новата версия на ИСУБ ТОРНАДО Асистент включва:
– нов модул ТОРНАДО Асистент ДДС
– поддържане на новите типове документи свързани с режима за касова отчетност
– поддържане на нови видове сделки, свързани с начисляване на ДДС по чл.163а ЗДДС
– поддържане на новия формат на декларация и дневници за ДДС
– автоматично изчисляване на ДДС за внасяне или възстановяване в справка декларация
– запазване на подготовени дневници, справка декларация и VIES декларация, с цел последващи справки
– екпспорт на дневници, справка декларация и VIES декларация в EXCEL
– възможност за импорт на подготовени от външни източници файлове POKUPKI.TXT и PRODAGBI.TXT. Съдържанието на тези файлове се включва в дневниците за покупки, продажби, справка декларация и VIES декларация, подготвени от ТОРНАДО Асистент.
– възможност за автоматичен импорт на анулирани документи от макети на документи за реализация.