Версия ТОРНАДО Асистент

Бързо и автоматизирано въвеждане на контрагент с помощта на изградена автоматична връзка с онлайн системата за обмен на информация за ДДС (VIES). При създаване на контрагент се прави проверка на ДДС номер и при валиден ДДС номер се подсказват автоматично наименование и адрес на контрагента.