Семинар ИКОСОФТ 2016

На 22 януари 2016 г., от 9.00 часа в гр. Бургас, в сградата на ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ, ЗАЛА КОМПАС, ИКОСОФТ организира семинар за специалистите по труда и икономическите звена на фирми и организации от всички сфери на икономиката на тема „ПРОМЕНИ И ОСОБЕНОСТИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНАТА ПРОГРАМА
От 8.15 до 9.00 ч. – регистрация на участниците в семинара.
От 9.00 ч. – лекции на тема „НАРЕДБА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДОО В СИЛА ОТ 01.01.2016 ГОДИНА“. Електронно подаване на документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство в НОИ от 1 януари 2016 г., регистрация в НОИ на задължените лица за предоставяне документи за изплащане на обезщетенията като потребители на уеб услугите на НОИ; Документи, които от 1 януари 2016 г. осигурените лица ще попълват и представят на осигурителя за изплащане на парични обезщетения;
От 10.30 до 11.00 – КАФЕ ПАУЗА
От 11.00 – лекции на тема „Документи, които осигурителите ще представят в териториалните поделения на НОИ за изплащане на парични обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване“ – особености при попълване на данните, ред и срокове за подаване на документите в НОИ, и възможности за заличаване и корекция на подадените данни; Упълномощаване на друго лице за подаването на документите към НОИ.
От 12.30 до 13.30 – ОБЕДНА ПОЧИВКА
От 13.30 до 17.00 – лекции на тема: 1. „ПРОМЕНИ В КСО В СИЛА ОТ 17.07.2015 ГОДИНА И 15.08.2015 ГОДИНА“ – Осигуряване при еднодневни трудови договори и подаване на данни с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”; Промени в допълнителното задължително пенсионно осигуряване и други. 2. „НОВИТЕ МОМЕНТИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В СИЛА ОТ 2015 ГОДИНА“ – Промени, свързани с правилата за ползване на платения годишен отпуск; Промени, свързани с прекратяване на трудовия договор; Промени, свързани с новия еднодневен трудов договор по чл.114 а от КТ; Промени, свързани със задължението на работодателя относно водене на трудово досие на работника и служителя. Други.
ДИСКУСИИ ПО ТЕМАТА И ДРУГИ ВЪПРОСИ

Лектор – Красимира Атанасова, Главен Юрисконсулт към ЦУ на НОИ

Таксата за участие в семинара е 70 лева с включен ДДС, като за всеки втори участник е 60 лева с включен ДДС. При заплащане на сумата до 31.12.2015 г. цената е с отстъпка – 60 лв за първи и 50 лв. за втори участник!!! В цената са включени кафе пауза и материали.

Таксата за участие можете да внесете:
– по банкова сметка на ИКОСОФТ ООД
IBAN BG83IORT73781000716001
BIC IORTBGSF ПРИ ИНВЕСТБАНК АД, КЛОН БУРГАС
– или в брой при регистрацията.

Участието в семинара става срещу предварителна заявка направена до 21.01.2016г. на:
– телефони: 056/841851 ; 056/825371; 0887/013741; 0879/037580
– или e-mail: ikosoft@digicom.bg; office@ikosoft.bg;

За участие в семинара може да поканите и други Ваши колеги и специалисти. На участниците в семинара ще бъдат издадени данъчни фактури.