Версия ТОРНАДО Асистент

Бързо и автоматизирано въвеждане на контрагент с помощта на изградена автоматична връзка с онлайн системата за обмен на информация за ДДС (VIES). При създаване на контрагент се прави проверка на ДДС номер и при валиден ДДС номер се подсказват автоматично наименование и адрес на контрагента.

Версия ТОРНАДО Асистент Trade

Започна предлагането на новата версия на ТОРНАДО Асистент TRADE. В нея са отразени всички нормативни промени, съгласно влезлите в сила от 01.01.2014 г. изменения в Наредба Н-18 и в системата за контрол на горивата в НАП.
Новата версия на ТОРНАДО Асистент TRADE включва:
– поддържане на ново поле „Вид на номера на еАДД/ЕАД“
– поддържане на новите стойности в поле „Вид на местоназначение“
– експорт на експедициите за всеки контрагент в отделен файл и изпращане на генерирания файл на контрагента по e-mail
– запазване на информация за име на обект
– извеждане на екран на съобщение при неправилно импортирана експедиция
– поддържане на номенклатура на контрагенти с цел бързо избиране и попълване на доставчик и получател.

Версия ТОРНАДО Асистент ДДС

Започна предлагането на новите версии на ИСУБ ТОРНАДО и ИСУБ ТОРНАДО Асистент. В тях са отразени всички нормативни промени, съгласно влезлите в сила от 01.01.2014 г. изменения в ЗДДС и ППЗДДС, свързани с въвеждането на специален режим за касова отчетност на ДДС, механизъм за обратно начисляване за доставки със зърнени и технически култури, както и новия формат на справка декларация и дневници по ДДС.
Новата версия на ИСУБ ТОРНАДО включва:
– поддържане на новите типове документи свързани с режима за касова отчетност
– поддържане на нови видове сделки, свързани с начисляване на ДДС по чл.163а ЗДДС
– поддържане на новия формат на декларация и дневници за ДДС
Новата версия на ИСУБ ТОРНАДО Асистент включва:
– нов модул ТОРНАДО Асистент ДДС
– поддържане на новите типове документи свързани с режима за касова отчетност
– поддържане на нови видове сделки, свързани с начисляване на ДДС по чл.163а ЗДДС
– поддържане на новия формат на декларация и дневници за ДДС
– автоматично изчисляване на ДДС за внасяне или възстановяване в справка декларация
– запазване на подготовени дневници, справка декларация и VIES декларация, с цел последващи справки
– екпспорт на дневници, справка декларация и VIES декларация в EXCEL
– възможност за импорт на подготовени от външни източници файлове POKUPKI.TXT и PRODAGBI.TXT. Съдържанието на тези файлове се включва в дневниците за покупки, продажби, справка декларация и VIES декларация, подготвени от ТОРНАДО Асистент.
– възможност за автоматичен импорт на анулирани документи от макети на документи за реализация.